Byggenytt - Nye Østerås senter

OPPDATERING 9.2.2024 - ØSTERÅS SENTER

Østerås senter vil i løpet av 2024 og 2025 totalrenoveres innvendig og utvendig. Kjøpesenteret vil holde åpent i hele byggeperioden. Vi vil ukentlig dele informasjon om hva som skjer på senteret av endringer, nyheter og praktiske opplysninger. Dette vil vi gjøre på informasjonstavle på senteret, på nett og i sosiale medier.

Oppdatering 9.2.2024:

-Vi setter av lokaler til et spisested sentralt i senteret og vil også lage sitteplasser utendørs. Vi vil bruke tiden fremover på å finne et spennende konsept som kan bli en møteplass for folk flest både på dag- og kveldstid som vil åpne i 2025.

-For å gjøre Østerås senter enda mere attraktivt i fremtiden ser vi på nye potensielle leietakere innenfor bl.a. sjangre som nevnt spisested, blomster, optiker, moteklær og hus&hjem blant annet.

-Vi graver for øyeblikket ut underetasjen der det tidligere bl.a. var et bankhvelv, lager og fjell. Dette i tillegg til endring av fellesarealer og etablering av ny fasader utendørs gjør at vi får realisert og utvidet arealene med nærmere 20% i forhold til dagens planløsning. Dette gir rom for flere butikker og plass til flere toaletter.

-NP Bygg AS er valgt som hovedentreprenør for prosjektet og har etablert seg med byggekontor i boligdelen av senteret, et titalls personer er allerede i sving med forarbeid, utgraving og rydding.

-Sunkost ble i forrige uke midlertidig flyttet til lokaler som er på den andre siden av gangen i underetasjen.

-Bjørklund vil åpne ny flott butikk tidlig i 2025 på senteret i nye lokaler men vil midletidig stenge avdelingen fom 4. mars.