Parkering

Parkering på senteret er gratis i opptil 3 timer. Østerås Senter har tre områder hvor du kan parkere, og det er også mulighet for parkering i nærmiljøet.

Det er enkelt å parkere på Østerås Senter. Det er parkeringsplasser både på øvre plan ved hovedinngangen med kort avstand til alle butikker i første etasje og helsesenteret i andre etasje.

I tillegg er det parkeringsplasser rundt hele senteret som enkelt gir deg tilgang til senteret. Vi har egne parkeringsplasser for forflyttingshemmede (handicap) på flere steder nær inngangene.