BYGGENYTT - Vi pusser opp Østerås senter!

Nye Østerås senter vil stå ferdig i 2025. Kjøpesenteret vil holde åpent i hele byggeperioden!

Nye Østerås senter 2025 - Foto: Thon Eiendom

Østerås senter vil i løpet av 2024 og 2025 totalrenoveres innvendig og utvendig. Kjøpesenteret vil holde åpent i hele byggeperioden. Vi vil ukentlig dele informasjon om hva som skjer på senteret av endringer, nyheter og praktiske opplysninger. Dette vil vi gjøre på informasjonstavle på senteret, på nett og i sosiale medier.

Siste nytt vil du alltid finne her:

https://osteras-senter.no/praktisk-informasjon/byggenytt--nye-osteras-senter/

(trykk link nederst i artikkelen)

Olav Thon Gruppen som eier sammen med leietakerne er veldig glade for at vi nå endelig kan pusse opp senteret til glede for både kunder og ansatte!

I februar 2023 ble rammetillatelse for prosjektet innvilget av Bærum kommune. Forberedelser, forarbeid, budsjettering og planlegging fortsatte gjennom 2023 og i november 2023 ble samtykke til planene innvilget av Arbeidstilsynet.

Foreløpig igangsettingstillatelse (IG) er på plass av Bærum kommune og full IG og oppstart av prosjektet er forventet i februar 2024.

Det gjøres nå avklaringer og forhandlinger med eksisterende leietakere og nye potensielle leietakere, det kan derfor bli noen endringer i fremtiden men de fleste blir med videre i nye Østerås senter!

Oppdatering 25.01.2024:

I uke 5 vil Sunkost flytte over gangen til et annet lokale, mer info kommer

Veien i sør utenfor boligdelen er stengt, kun adgang for autorisert personell eller ansatte/beboere.

Oppgradering og oppussing av boligdelen er satt i gang, alle leilighetene vil pusses opp

Oppussing av det tidligere blomsterlokalet pågår i tillegg til tilhørende arealer i inngangsparti i nord ved Nille.

Det pågår arbeid i U-ETG på senteret, dette er ikke synlig for kunder men noe lav støy kan forekomme på dagtid, vi håper på forståelse.

Vi vil senere invitere spesielt interesserte som naboer, borettslag, velforening m.fl. til et møte. Meld deres interesse til senterleder på erik.gjemble@olavthon.no

Neste oppdatering kommer i uke 5!

Nye Østerås senter 2025 - Foto: Thon Eiendom